top of page

Kamu Ekonomisine Giriş adlı bu kitapta, Kamu Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi başlığından sonra mikro analiz çerçevesinde Neoklasik İktisat temelinde yükselen Piyasa Başarısızlıkları Teorisi, Devletin Piyasalara Müdahalesi, Refah Ekonomisi, Vergi Teorisi, Kamu Tercihi Teorisi ve Yerel Yönetimler Ekonomisi konularına değinilmektedir. Makro analiz çerçevesinde ise Maliye Politikası ve Keynesyen İktisat konusu işlenmektedir. Güncel Makro Tartışmalar başlığı altında ise yirmi iki (22) adet sorunun cevabı verilmektedir.

 

Kitap, kamu kesiminin mikro ve makro iktisadi perspektifi çerçevesinde oluşturulmuştur. Kitapta yazarın çeşitli akademik dergilerde yayımlanan makalelerinden de yararlanılmıştır. Kitap eşit-ağırlık temelli öğrenciler için oluşturulmuş ve giriş mahiyetinde olup açık, sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Kitapta, kamu ekonomisinin özü aktarılmıştır. Lisans öğrencileri kamu ekonomisinin özünü ve mantığını içselleştirmeden ve anlamadan birçok kavram içinde boğulmakta; karışık grafikler, matematiksel denklemler, lisansüstü anlatım biçimleri nedeniyle bu dersten çekinmektedirler. Bu kaygıları taşıyan öğrenciler için giriş mahiyetinde olup, kamu ekonomisinin mantığını aktarmak amacıyla kaleme alınmıştır.
 

bottom of page